Forretningsbetingelser

Sidst opdateret: 19-12-2023

1. MM Webdesign

1.1 Dette er forretningsbetingelserne for
MM Webdesign I/S
CVR: 44188945
Bymarken 64
4490 Jerslev Sjælland

1.2 Herefter referer ‘MM Webdesign’ og ‘MM Webdesigns’ til MM Webdesign I/S som beskrevet i 1.1

1.3 Herefter referer ‘kunde’ eller bøjninger heraf til den enhed som får udført et projekt eller andre opgaver af MM Webdesign I/S.

2. Generelt

2.1 Forretningsbetingelser er gældende for alle projekter og leverancer fra MM Webdesign.

2.2 Kontraktgrundlaget mellem kunden og MM Webdesign udgøres af forretningsbetingelser og øvrige skriftlige dokumenter mellem MM Webdesign og kunden. De individuelt aftalte vilkår mellem MM Webdesign og kunden har forrang over forretningsbetingelserne.

2.3 MM Webdesign forbeholder sig retten til, at anvende kundens navn, logo og eventuelt afbildninger af det udførte arbejde som kundecase og i andre markedsføringssammenhæng, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3. Priser og betaling

3.1 Ved store projekter aftales der typisk en fast pris. Info omkring dette vil fremgå af din kontrakt. Mindre opgaver og opfølgende opgaver, der ikke er omfattet af kontrakten, vil blive afregnes med standard timeprisen.

3.2 MM Webdesign har en standard timepris på 650 kr. ekskl. moms.

3.3 Alt arbejde faktureres uanset type.

3.4 Standard betalingsbetingelserne er 8 dage efter fakturaens udstedelse, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.5 MM Webdesign pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver rykker ved for sen betaling.

3.6 Alle ydelser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms, medmindre andet er angivet.

3.7 Ved projekter med en værdi på 5.000 kr. eller derover betales der i 2 rater. Første rate på 30% af beløbet inden projektets start, og anden rate på 70% af beløbet ved overlevering af projektet.

3.8 Såfremt leveringen af et projekt udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med mindre MM Webdesign skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til MM Webdesign, som om levering var sket til aftalt tid.

4. Ejendomsforbehold

4.1 Oplæg, tegninger, design, billeder, grafik, detaljerede tilbud, priser o. lign., som er udleveret af MM Webdesign før eller efter aftalens indgåelse, forbliver MM Webdesigns ejendom og må ikke videregives til tredje part eller bruges til andre formål end det aftalte – uden skriftlig aftale.

4.2 MM Webdesign forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til MM Webdesign.  

5. Tavhedspligt

5.1 Både MM Webdesign og kunden forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger eller forretningshemmeligheder om den anden part.

6. Søgemaskineoptimering (SEO)

6.1 MM Webdesign garanterer ikke for topplacering på søgemaskiner såsom Google, Bing osv. ved indgåelse af aftale omkring søgemaskineoptimering (SEO)

6.2 Ved indgåelse af SEO kontrakt oprettes Google Analytics, dette bruges til at overvåge trafikken på siden og derved måle SEO’ens effekt.

7. Hosting

7.1 Hjemmesider, der hostes gennem MM Webdesign ligges på et datacenter i Danmark, som leveres af Curanet A/S.

7.2 Datacenteret er topsikret og overvåges 24/7. Dog kan nedetid forekomme ved uforudsete omstændigheder og lignende, hvilket kunden accepterer.

7.3 Ved nedbrud eller lignende kan MM Webdesign ikke holdes ansvarlig, medmindre MM Webdesign har handlet groft uagtsomt eller lignende.

7.4 Hosting aftaler faktureres løbende og forud enten kvartalvis eller hver 3. måned.

7.5 Opsigelsesvarslet er løbende måned + 30 dage. Ønsker du abonnementet eksempelvis opsagt per 31. maj, skal opsigelsen således være MM Webdesign i hænde senest den 30. april

8. Serviceaftale

8.1 En serviceaftale er en aftale om, at MM Webdesign vedligeholder kundens WordPress-hjemmeside. Indholdet kan servicepakkerne kan findes her. Derudover kan indholdet ændres individuelt efter aftale med kunden.

8.2 Det er kundens ansvar at MM Webdesign får adgang, og at denne adgang opretholdes, til kundens WordPress backend og hosting-kontrolpanel. Kunden er samtidig indforstået med, at MM Webdesign ikke kan udføre serviceaftalens indhold uden denne adgang, men at betalingen eller opsigelsesperioden ikke bortfalder af denne grund.

8.3 Hvis serviceaftalen indeholder backup af kundens hjemmeside, tager MM Webdesign periodisk backup af hjemmesidens filer og database og lagrer på en ekstern server. En backup gemmes i 6 uger.

8.4 MM Webdesign kan ikke holdes ansvar for omsætningstab eller lignende grundet korrupte backups eller lignede.

8.5 Opsigelsesperioden er løbende måned plus 3 måneder samt der betales 3 måneder forud medmindre andet er aftalt.

8.6 Såfremt uheldet skulle være ude, og kunden bliver udsat for et eventuelt hacking angreb og eller andre fejl, vil MM Webdesign bestræbe sig, men dog ikke forpligte sig til at udbrede disse. Udbedring af fejl forårsaget af kunden vil blive faktureres særskilt.

9. Ansvar

9.1 Et erstatningskrav overfor MM Webdesign kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte produkt.

9.2 MM Webdesign hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

9.3 Kunden har selv ansvar for at alt materiale, som leveres til MM Webdesign (herunder tekst og billeder), ikke bryder dansk lov og at kunden har ophavsret til at anvende materialet.

9.4 Det er kundens eget ansvar, at sørge for alt materiale på hjemmesiden er gældende indenfor lovgivning omkring ophavsret. MM Webdesign kan dermed ikke stilles til ansvar for brud af ophavsret, hvor det er kundens egen pligt at være berettiget til at bruge det anvendte materiale.

9.5 MM Webdesign gør opmærksom på, at der kan opstå nedetid i forbindelse med redeligeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket MM Webdesign ej heller kan stilles til ansvar for. Dette kan f.eks. være nødvendigt ved opgradering / flytning af server.

9.6 MM Webdesign kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har/får nedetid eller fejl som følge af hosting eller, problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins, eller i forbindelse med opdatering af disse.

9.7 MM Webdesign kan ikke kontrollere placeringer på diverse søgemaskiner. Dette betyder derfor også, at MM Webdesign ikke kan stilles til ansvar overfor faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google, Bing eller Yahoo – hverken før, under eller efter lanceringen af en ny hjemmeside.

9.8 MM Webdesign kan ikke drages til ansvar såfremt MM Webdesign er behjælpelige med juridisk vejledning – eksempelvis angående privatlivspolitik. MM Webdesign anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridiske gøremål.

9.9 Såfremt kundens hjemmeside og eller webshop hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden kan MM Webdesign ikke drages til ansvar.

9.10 Hvis MM Webdesign udsender et tilbud på udførsel af et projekt, hvor det viser sig at opgaven ikke kan laves, så forbeholder MM Webdesign sig retten til, at kunne annullere den pågældende aftale eller tilbagebetale kunden for den del af opgaven som ikke kan laves

Ret til ændringer forbeholdes.

Scroll to Top